Links

Links til andre gode web-steder.

Denne liste er ikke sorteret på nogen måde, og den forsøges opdateret med nye interessante og relevante adresser, løbende.

CFA_logo

Center for Autisme
Center for Autisme er en godkendt fondsvirksomhed med et socialt, velgørende formål. Det eventuelle økonomiske overskud går til at højne arbejdet med personer med autisme. Fondens bestyrelse har det overordnede ansvar for organisationen.
Center for Autisme beskæftiger sig bl.a. med udredning og diagnosticering af mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

 

Logo Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme
Landsforeningen Autisme er en pårørende-forening.
Landsforeningen Autisme ønsker at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder, ASF medfører. Vi repræsenterer mennesker med ASF, børns, unges og voksnes interesser overfor samfundet både lokalt og landsdækkende.

 

ADHD-logo

ADHD-foreningen
I ADHD-foreningen arbejder man for at forbedre forholdende for mennesker med ADHD og deres pårørende.
ADHD-foreningen er en medlemsorganisation med ca. 6.500 medlemmer. 

 

Socialstyrelsen_logo

Socialstyrelsen – Viden til gavn
Socialstyrelsen er en del af , og det er vores opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.

 

tourette-logo

Dansk Tourette Forening
Dansk Tourette Forening er en landsforening for bærere af Gilles de la Tourette’s syndrom (TS) og deres pårørende.
Foreningen er startet i 1984 og har som formål at hjælpe medlemmerne – udbrede kendskab til TS og formidle erfaringer og resultater af forskning m.m.

 

Hallo-Leve med ADHD-logo

Leve med ADHD
På denne side finder du brugbar information om ADHD og redskaber, som kan lette hverdagen.
Desuden diverse små film som følger unge mennesker, som fortæller om det at have ADHD.
Jansen og Cilac, som er producent af et ritalin-produkt har denne side som deres underside. Siden agiterer eller reklamerer ikke for medicinering, og er i øvrigt meget lødig.

 

 autismwhisper-logoAutismwisper
Anja Hende – forfatter til bogen “Fra Miss Danmark til handicappet” fortæller, sammen med to andre, om det at leve med en autismespektrumforstyrrelse.

“Derfor kom hjemmesiden til at hedde Autismwhisper, for jeg- vi whisper med insider stemme, fra en autistisk verden. Jeg var alene i mit Autismwhisper univers indtil jeg mødte mine aller bedste autistiske veninder; Stinne & Pernille. Vi er en treenighed. Vi hører sammen som var vi delt ud, af en og samme celle. Vi ser hinanden, med hinandens øjne. Vi taler samme sprog, på samme frekvens, forstår på samme måde og har identisk tænkestil. Udover at vi har den autistiske udviklingsprofil tilfælles, med samme hjernestil, har vi samme grundsyn og humanistiske holdninger, som forener os i en højere enhed.”