Støttesamtaler

Den individuelle støttesamtales mål er at finde de redskaber, som kan hjælpe den enkelte med at navigere i hverdagen.stoettesamtaler billede

Når man har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, er der ofte en masse spørgsmål man kan have brug for at drøfte med en psykolog…
Ligesom der er mange af hverdagens problemer som kan afhjælpes med specifikke kompensationsmetoder
og –værktøjer.

Støttesamtaler kan afholdes hos LIMBIS, i hjemmet eller på opholdsstedet.