Inklusion og inkludering

“Det er ikke alle børn, der kan inkluderes, men det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan – det er en egenskab ved fælleskabet” 

Inklusion gennem tidernes tider
Inklusion gennem tidernes tider

Sådan har Bent Madsen, leder af NVIE – Center for Inklusion og Diversitet ved Proffessionshøjskolen UUC udtalt det.

Det betyder at skoler, med de nugældende regler og bestemmelser, skal ændre på fællesskabernes egenskaber.
De skal være mere rummelige, og frem for alt mere specialfaglige, når opgaverne med inklusion forsøges løst.

LIMBIS afholder kurser om inklusion, og laver efteruddannelse for lærere og pædagoger – efter devisen:
Det du lærer i dag, kan du bruge i din undervisning i morgen.

Konkret viden om f.eks. autisme og ADHD, redskaber og strategier til eleverne (både de integrerede og de andre), sådan at inklusionsopgaverne  lykkes i så høj grad som muligt.