ADHD- kvindegrupper

ADHD-hjerne
Når man har ADHD kan det føles som om man har alle kanaler aktive på samme tid

Når man har ADHD kan der være mange forskellige problematikker i ens liv.

Ofte har man fået mere eller mindre hjælp, vejledning, kurser eller lignende, og typisk bliver man med tiden bedre til at takle sine vanskeligheder og kompensere for besværlighederne.
Men der vil altid være spørgsmål?

  • Gør jeg det her på den smarteste måde?
  • Hvad gør andre kvinder med ADHD?
  • Hvordan fortæller jeg lige min mand/kæreste eller veninde, hvordan de allerbedst kan støtte og hjælpe mig, uden at de konstant skal tænke på mig, som en handicappet person?
  • Hvad er den bedste hjælp… og i forhold til mine børn…?
  • Kan jeg være en god nok mor, og hvordan?
  • Hvad med børnenes skole, fritidsklub, hobbyaktiviteter mv. Hvad skal de vide om mig, som mor?
  • Hvad med mit arbejde. Hvordan navigerer jeg her?

Disse og mange andre spørgsmål er noget som optager kvinderne med ADHD.

I ADHD-kvindegruppen kan man få svar på noget af dette.
Når 4-6 kvinder er tilmeldt, arrangeres en møderække på 6 møder á 3 timer. Der tages forbehold for at gruppen skal være nogenlunde homogen i forhold til alder og problematikker.

Møderne tilrettelægges med 3 timer pr. gang, og afholdes med 3-4 uger i mellem hvert møde.

Tidspunktet for møderne er 15.00 – 18.00.

Den første time bruges til oplæg fra psykolog om et af de emner, som rører sig i gruppen.
Dernæst er der en lille pause og efter pausen er der fælles vejledning og sparring med psykologen og med de andre kvinder i gruppen.
Der serveres kaffe/te/vand samt frugt.

Tilmelding til en ADHD-kvindegruppe foregår oftest i samarbejde med en sagsbehandler og kan i mange tilfælde være en del af den hjælp der evt. kan tilbydes fra kommunernes side.

Pris for deltagelse i hele møderækken er: 5.500 kr.