CV

Mikalas CV og erfaring.

MikalaJeg hedder Mikala Lousdal Liemann, jeg er psykolog, og har siden 1996 primært beskæftiget mig med alle mulige aspekter indenfor områderne: Autismespektrum-forstyrrelser, ADHD og andre neurologiske- og gennemgribende forstyrrelser, samt udfordringer forbundet hermed.

I 2005 oprettede jeg mit eget firma LIMBIS, og i 2007 sagde jeg mit job op, og har siden da udelukkende arbejdet som selvstændig psykolog.

Jeg blev uddannet lærer i 1984, og efter nogle år begyndte jeg, sideløbende med mit arbejde på Vigersted Skole i Ringsted, at læse psykologi på det daværende DPU – Danmarks Pædagogiske Universitet. Jeg tog min kandidatgrad, som Cand. Pæd. Psyk i 2004.

Jeg har været medstartende lærer i A-Huset på Vigersted Skole, et tilbud for børn med autismespektrumforstyrrelser i Ringsted, som blev oprettet i 1998.

Fra 2000 til 2007 har jeg været leder af A-Huset i Ringsted.

I år 2000 blev jeg konsulent for Center for Autisme. LIMBIS løser stadig opgaver for CfA.
UDDANNELSE
• 1978
Musiksproglig studentereksamen
Sankt Annæ Gymnasium, København

• 1984
Lærereksamen
Haslev Seminarium

• 1999
Den Pædagogiske Diplomuddannelse
Danmarks Lærerhøjskole, København

• 2001
PD i Skolevejledning, modulet: Kurator
Danmarks Lærerhøjskole

• 2001
Træningskursus i brug af ADOS-G og ADI

• 2002
Kommunikation som ledelsesredskab
Kommunalt kursus

• Marts 2004
Cand.pæd.psyk. fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Jeg deltager løbende i kurser og konferencer vedrørende gennemgribende udviklingsforstyrrelser mm., både som tilhører og som foredragsholder.
ANSÆTTELSER
• 1984 – 1998
Vigersted Skole, Ringsted
Lærer i overbygningen, primært dansk og orienteringsfag

• 1998 – 2000
Medstartende lærer ved ny afdeling, på Vigersted Skole, for normaltbegavede børn med autisme, store elever.
Desuden, i foråret 2000, fungerende pædagogisk rådgiver for afdelingens SFO

• 2000 – 2007
Afdelingsleder og pædagogisk supervisor i ovennævnte afdeling, både for skoledelen og fritidsdelen

• 2003 –
Center for Autisme
Psykologkonsulent med rådgivning og vejledning af mennesker med autisme, deres pårørende og fagfolk omkring dem

• 2003
Konsulent for Danida 14 dage i Uganda: Inclusive Education and special needs

• 2004
2 konsulentbesøg for Danida af henholdsvis 17 og 18 dage i Eritrea: Inclusive Education and special needs

• 2005 – 2006
Konsulent for Vispec, CVU, Købehavn og Nordsjælland ved projekt LIS – Læring I Samarbejde

• 2005
LIMBIS, min egen virksomhed etableres

• 2007 –
Udelukkende arbejde i LIMBIS, bl.a. konsulentopgaver for kommuner og Center for Autisme

• 2008 –
Undervisning på Högskolen i Harstad

Desuden jævnligt oplægsholder og kursusleder ved diverse kurser om autisme for både fagfolk og pårørende