Forældrerådgivning

  Forældrerådgivning

  Når man som forældre har fået stillet en diagnose for sit barn, inden for gruppen af gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespektrum, ADHD, Tourette syndrom, m.fl.) bliver man dels lettet, man vidste jo godt, at noget var helt forkert, dernæst bliver man ramt af stor sorg.

  Spørgsmål som..
  Hvordan klarer vi hverdagen… og hvordan skal livet fremover forme sig for mit barn, som har et livslang handicap, bliver helt essentielle.

  Det er her forældrerådgivning bliver aktuel.
  Forældrerådgivning bør principielt tilbydes alle forældre med diagnosticerede børn, som allerførste hjælp.

  Forældrerådgivning kan:

  • Give svar på nogle af de mange spørgsmål som melder sig
  • Give konkrete anvisninger til hjælp i dagligdagen
  • Hjælpe med til at bearbejde den første sorg
  • Være med til at finde og bruge uanede kræfter til gavn og hjælp for barnet
  • Give forklaringer og støtte i forhold til netværk — bedsteforældre og omgangskreds
  • Formidle kontakt med ligestillede

  Forældrerådgivning kan afholdes i hjemmet.