Smartphones…

smartphones mmSmartphones og andre teknologiske ”gadgets”, kan blive hjælpemidler til mennesker med kognitive udfordringer.

Mobiltelefoner, smartphones og tablets er avancerede former for gadgets, og er fænomenale som bærere af mobile kognitive støttesystemer.

Det er ikke enheden i sig selv, der er det mobile kognitive system, det er sådan set bare et stykke avanceret teknologi.
Potentialet er i softwaren og i det øvrige indhold, man kan lægge på enheden.

LIMBIS giver introduktion og oplæring i brugen af de forskellige Apps.

Er der vankeligheder med opsætning, synkronisering eller lignende kan LIMBIS IT-afdeling hjælpe med dette.
IT-support kan foretages i hjemmet eller hos LIMBIS.

Maslow for mennesker med autisme. Billede